گزیدهٔ غزل ۱۰۹

به سرو باغ که بیند کنون که در هرباغ
هزار سرو بهر گوشه‌ای خرامان است