گزیدهٔ غزل ۱۷۰

ساقی بیار می که چنان سوخت دل زعشق
کز سوز این کباب همه خانه بو گرفت
ای پرده‌پوش قصهٔ من بگذر از سرم
کاین سرگذشت من همه بازار و کو گرفت