گزیدهٔ غزل ۲۰۱

سر زلفت مترس بر باد خواهد داد میدانم
که رسوا می‌شود دزدی که در مهتاب می‌گردد