گزیدهٔ غزل ۲۲۶

دارد اندر دل غباری گریه وقت تست هان
کارکن اندر دش گر می‌توانی کار کرد