گزیدهٔ غزل ۲۴۴

خطی که بر سمن آن گل عذار بنویسد
بنفشهٔ نسخهٔ آن بربهار بنویسد
نسیم باد صبا شرح آن خط ریحان
به مشک بر ورق لاله زار بنویسد
سواد خط یاقوت اگر دهند دستش
برآفتاب به خط غبار بنویسد