گزیدهٔ غزل ۲۷۳

ساربان خیمه به صحرا زدوانیم عجب است
که قیامت نشد آن روز که محمل می‌شد