گزیدهٔ غزل ۲۸۱

دل من چرا چو غنچه نشو دریده صد جا
که صبا رسید و بویی زنگار من نیامد