گزیدهٔ غزل ۳۳۸

خطت کز لبانت برآورد سر
برآورد از جان عشاق دود