شمارهٔ ۱۳۴

ذاتی و چه ذات ، ذات موصوف من است
شک نیست که این ظهور موقوف من است