بخش ۷۱

بس که برگفته پشیمان بوده‌ام
بس که بر ناگفته شادان بوده‌ام