گزیدهٔ غزل ۳۴

رخ بنما برمراد ارنه به خون منی
آب به سیری مده تشنهٔ دیرینه را