گزیدهٔ غزل ۹۹

به تشنگی بیابان عشق شد معلوم
که سایه شین سلامت نه مرد این سفر است