گزیدهٔ غزل ۱۰۱

پندم مده که نشنوم ای نیک‌خواه از انک
من با توأم ولی دل و جان جای دیگر است