گزیدهٔ غزل ۱۷۷

پیش تو بگو کای بت سوزنده چو هندویم
برآینه ریز آنکه خاکستر هندویت