گزیدهٔ غزل ۱۹۶

ز گریه زیر دیوار تو هم غمناک و هم شادم
غم آن کافتد و شادی آن کان برسرم افتد