گزیدهٔ غزل ۱۹۸

سخن همان قدری گو که من توانم زیست
نمک همان قدری زن که در جگر گنجد