گزیدهٔ غزل ۲۲۱

سر زلف کاید همی برلبش
نمک سوی هندوستان می‌برد