گزیدهٔ غزل ۲۳۴

ای اجل آن قدری صبر کن امروز که من
لذتی گیرم از آن زخم که بر جانم زد