گزیدهٔ غزل ۲۴۲

آتش همگی گلست و ریحان
آنرا که جز از خدا نترسد