گزیدهٔ غزل ۲۶۳

وی باد صبحگاهی کافاق می‌نوردی
گردیده‌ای نشانده جایی که غم نباشد