گزیدهٔ غزل ۲۶۶

در مجلس وصالت دریا کشند مستان
چون وقت خسرو آید می در سبو نباشد