گزیدهٔ غزل ۲۹۲

عاقبت را بر زمین گردی نماند
مردمی را در جهان مردی نماند