گزیدهٔ غزل ۳۳۴

مردن از دوستی ای دوست ز هندو آموز
زنده در آتش سوزان شدن آسان نبود