گزیدهٔ غزل ۳۵۸

مه بر ناید برابر تو
گر فرمایی برابر آید