رباعی شمارهٔ ۲۷۲

تو سیر شدی من نشدم درمان چیست
بنما عوض خود عوض جانان چیست
گفتی که به صبر آخر ایمان داری
ای بندهٔ ایمان بجز او ایمان چیست