رباعی شمارهٔ ۶۱۵

تو هیچ نه‌ای و هیچ توبه ز وجود
تو غرق زیانی و زیانت همه سود
گوئیکه مرا نیست بجز خاک بدست
ای بر سر خاک جمله افلاک چه سود