گزیدهٔ غزل ۶۲۸

چون کنی وعده باز گویی کی ؟
من به صد جان غلام آن کی تو