شمارهٔ ۴۶

جان را خطرِ روزِ پسین بایددید
دل را غمِ عقلِ‌ پیش بین باید دید
دیدیم ز عالم آنچه دیدیم وشدیم
تا خود چه ز عالم آفرین باید دید