دوبیتی شمارهٔ ۶۶

دل تو بارگاه اللّه است
خلوت خاص نعمت‌اللّه است
دل مرنجان و دل به دست آور
گر دلت زین حکایت آگاه است