دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳

نتواند که گوشه بگزیند
یا به کنج خراب بنشیند
چه کند خلوتی چو در همه شبی
نور محبوب خویش می‌بیند