دوبیتی شمارهٔ ۱۸۱

عقل کل لوح قضا می‌خوانمش
اول مجموع عالم دانمش
صورت او آدم معنی بود
خازن گنج الهی خوانمش