دوبیتی شمارهٔ ۱۹۵

آن گنج که مخفی بود از عالم و از آدم
پیدا شده است بر من ، من محرم آن گنجم
گنجی که نمی ‌گنجد در مخزن موجودات
در کنج دلم گنجید در کون کجا گنجم