دوبیتی شمارهٔ ۲۳۶

مصصفا فرمود بقوا او تقوا
باش یک رنگ از دو رنگی فاتقوا
جان و دل را دوست می‌ داری ولی
لن تنالوا البر حتی تنفقوا