شمارهٔ ۶۹

پاک شو تا قبول او گردی
چون شدی پاک خوش نکو گردی