شمارهٔ ۱۰۶

در آینه تمثال جمال رخ اوست
دوری نبود که آینه دارد دوست