شمارهٔ ۱۱۴

در دیدهٔ ما نظر کن ای شاه
ای نور دو چشم نعمت‌اللّه