شمارهٔ ۱۲۹

دل مغرب نور ماه شاهی است
دل مشرق مهر صبحگاهی است