شمارهٔ ۱۵۱

سلب و ایجاب در نمی ‌گنجد
شیخ و محراب در نمی گنجد