شمارهٔ ۱۵۲

سلطنت بر مزید باد مدام
به محمد و اله و سلام