شمارهٔ ۱۵۵

سیّد که بود نعمت‌اللّه به نامش
در آینه بنمود مراتب به تمامش