شمارهٔ ۱۶۴

طریق عرف سید گفت با تو
تو دانی بعد از این والله اعلم