شمارهٔ ۱۷۳

عشق است که گوهر محیط است
عشق است که بحر بیکران است