شمارهٔ ۱۸۲

فرق است میان این و آن دریابش
جانانهٔ ما از دل و جان دریابش