شمارهٔ ۱۸۷

قطره‌ای بود باز بحری شد
خانه‌ ای بود باز شهری شد