شمارهٔ ۲۱۸

ما و همان دلبران و جام شبانه
تو و همین دوغ به او ترک و ترانه