شمارهٔ ۲۳۱

مقصود من تویی چه کنم نعمت بهشت
عمری است تا دلم به هوایت هوا بهشت