شمارهٔ ۲۳۴

موج و بحر و حباب ای دانا
گر طلب می‌کنی بجو از ما