شمارهٔ ۲۴۰

نزد ما او خلیفة‌اللّه است
باطناً مهر و ظاهراً ماه است