شمارهٔ ۲۴۵

نعمت‌اللّه نعمتی دارد تمام
کاین چنین دیوانه‌ای دارد به دست