شمارهٔ ۲۷۰

هر که دریافت آن از انسان است
لاجرم این فقیر از آن ‌سان است